21 października 2009


Regulamin

Regulamin serwisu endoszklo.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

  • Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z serwisu endoszklo.pl – internetowego serwisu prowadzonego w domenie endoszklo.pl przez firmę ENDO z siedzibą w 49-130 Tułowice Opolskie na ul. Porcelitowa 10, Polska.
  • Serwis endoszklo.pl jest platformą przeznaczoną do informowania klientów jak i firm współpracujących o nowościach w ofercie firmy ENDO oraz przedstawienia wszystkich jej możliwości.
  • Serwis nie jest ofertą handlową i wszystkie informację podane na stronie mogą zostać zmienione.
  • Treści zamieszczane w serwisie endoszklo.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z części funkcjonalności serwisu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane, gdyż zawartość blokowana hasłem przeznaczona jest dla firm współpracujących.
  • Dostęp do treści w serwisie endoszklo.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom.

§ 2 Zasady korzystania z serwisu endoszklo.pl

  • Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu endoszklo.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
  • Wszystkie zamieszczone informację można kopiować i dowolnie powielać – wymagamy tylko podania źródła w formie linku zwrotnego.

§ 3 Postanowienia końcowe

  • ENDO zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu endoszklo.pl, jak również jego likwidację.
  • Niniejszy regulamin może być zmieniony przez ENDO w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego regulaminu.
ENDOENDO Szkło
ŁĄDOWANIE