13 lipca 2010

Jak szlifowane są blaty?

We wszystkich blatach zastosowany jest szlif pełny poler, a narożniki blatów są mniej bądź bardziej zaokrąglone. W żadnym wyrobie nie ma ostrych krawędzi.

ENDOENDO Szkło
ŁĄDOWANIE